Infectiepreventie gehandicaptenzorg

Dit is de overzichtspagina met allerlei informatie over infectiepreventie in de gehandicaptenzorg. Hier vind je achtergrondinformatie en tools om binnen jouw organisatie met infectiepreventie aan de slag te gaan.

Het belang van infectiepreventie

Infecties kunnen grote gevolgen hebben voor medewerkers en (kwetsbare) cliënten in de gehandicaptenzorg. Op de lange termijn is infectiepreventie ook belangrijk om antibioticaresistentie te voorkomen.

Wat kunnen organisaties zelf doen?

Organisaties binnen de gehandicaptenzorg hebben verschillende mogelijkheden om te werken aan infectiepreventie. Van het op orde hebben van beleid en protocollen tot scholing van medewerkers. En van het beschikbaar stellen van de juiste materialen tot het instellen van een infectiepreventie-commissie.

Aanbod vanuit het zorgnetwerk

Om infectiepreventie te bevorderen kunnen organisaties uit de gehandicaptenzorg aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt geboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om bijvoorbeeld de kosten van scholing voor medewerkers of ondersteuning door een deskundige infectiepreventie te (helpen) dekken.

Tools en richtlijnen

Er zijn veel tools, richtlijnen, handleidingen, filmpjes en tips beschikbaar om met infectiepreventie aan de slag te gaan.

Vragen of feedback?

Wij horen graag op welke manier wij instellingen binnen de gehandicaptenzorg kunnen ondersteunen. Neem gerust contact op als je vragen, ideeën of suggesties hebt.

abrzorgnetwerkutrecht@amerpoort.nl