Webinar: CPE, wat moet je er mee?

18/10/2022 | Online

Inleiding

Carbapenemase-producerende Enterobacterales (CPE) zijn bijzonder resistente bacteriën en infecties met deze verwekkers zijn daardoor uitermate moeilijk te behandelen.
Op dit moment komen CPE nog weinig voor in Nederland, maar in landen om ons heen zien we een toename. Daarom is er per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. CPE is het eerste Bijzonder Resistente Micro-organisme (BRMO) waar voor zowel dragerschap als infectie een meldingsplicht is ingesteld. Tot nu toe deden de meeste uitbraken zich voor in ziekenhuizen waar ze snel onder controle gebracht werden. Enkele recente uitbraken laten echter zien dat verspreiding tussen instellingen en interregionale verspreiding in Nederland ook voorkomt. Het is daarom belangrijk dat ook zorgprofessionals in de eerste lijn en langdurige zorg op de hoogte zijn van de specifieke eigenschappen van dit type BRMO en de benodigde maatregelen bij (verdenking van) dragerschap of besmetting.

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht organiseert in samenwerking met de GGD regio Utrecht, het UMC Utrecht, het St. Antoniusziekenhuis en het Diakonessenhuis op dinsdag 18 oktober 2022 een webinar om CPE onder de aandacht te brengen van artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de publieke gezondheidszorg, verpleeghuizen, revalidatiecentra en huisartsenpraktijken.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

 • Kenmerken van CPE en toenemende prevalentiecijfers
 • Hoe verhouden CPE zich tot ESBL en andere BRMO
 • Hoe wordt een infectie of dragerschap van CPE vastgesteld
 • Wat zijn de ‘last resort’ behandelopties
 • Richtlijnen en handvatten om transmissie van CPE tussen zorgcentra tegen te gaan
 • Achtergrond meldplicht CPE
 • Onderzoeksdata en evaluatie van drie jaar meldplicht in regio Utrecht
 • Rol van de GGD in de bestrijding van CPE

Ook zal er casuïstiek/vragen van deelnemers besproken worden.

Sprekers/moderatoren

 • Stijn Raven – Arts Maatschappij + Gezondheid, Infectieziektebestrijding (GGDrU)
 • Nadieh Taks – Arts Maatschappij + Gezondheid i.o, arts Infectieziektebestrijding (GGDrU)
 • Myrte Tielemans – Arts-microbioloog, aandachtsgebied infectiepreventie (UMC Utrecht)
 • Joan Totté – AIOS Medische Microbiologie (UMC Utrecht)
 • Saara Vainio – Arts-microbioloog (St. Antonius Ziekenhuis)

Aanmelden?

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt en dan wordt aanmelden ook mogelijk. Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat het ons dan weten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

 

 

Tijd: 19:30 - 20:30

Doelgroep: artsen werkzaam in de publieke gezondheidszorg, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de VVT, revalidatiezorg of publieke gezondheidszorg, deskundigen infectiepreventie

Aanbieder: Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht