Training Infectiepreventie Adviseur

06/11/2020 | Actiz, Utrecht

Vanaf 9 oktober 2020 organiseert Stichting Trainingen Infectiepreventie (STIP) de tweede training Infectiepreventie Adviseur. Deze training is in opdracht van Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht ontwikkeld. Aan het eind van de 5-daagse training hebben de deelnemers concrete praktische huiswerkopdrachten uitgewerkt.

Interessant: Zorgnetwerk ABR Utrecht bekostigt deels de opleiding voor Infectiepreventie Adviseur (IPA). Zowel medewerkers uit de verpleeghuiszorg als revalidatie- en gehandicaptenzorg kunnen aanspraak maken op financiering van de IPA opleiding, indien zij werkzaam zijn op een locatie in de regio Utrecht. Lees hier meer informatie, ook over de voorwaarden.

Data: vrijdagen: 9 oktober, 6 nov, 20 nov, 27 nov 2020 en 11 dec 2020

Tijd: 09:30 - 16:30

Meer informatie: https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/infectiepreventie-adviseur

Doelgroep: Verpleegkundigen die betrokken zijn bij verpleeghuizen, verstandelijk gehandicapten, langdurige zorg en thuiszorg

Aanbieder: Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)