Training ‘Effectief communiceren met migranten over antibiotica’ (PARCA-studie)

05/10/2021, Rotterdam

Heeft u patiënten met een migratieachtergrond, of patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden? En wilt u goed met hen kunnen communiceren? Meld u dan aan voor deze kosteloze training voor huisartsen in oktober 2021. Deze training maakt deel uit van de wetenschappelijke PARCA-studie (Prescription of antibiotics in primary care; a focus on immigrant communities).

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een geaccrediteerde avondtraining van 3,5 uur
  • ‘Live’ training (online indien noodzakelijk vanwege corona)
  • Individueel of met uw praktijk, inclusief warme maaltijd
  • In Rotterdam (5 okt), Den Haag (12 okt), Amsterdam (14 okt), of Utrecht (26 okt)
  • In uw eigen praktijk/stad indien u deelneemt met de hele praktijk
  • Interactieve setting met trainingsacteur
  • Oefenen met uitleggen waarom u wel/niet antibiotica voorschrijft
  • Aandacht voor cultuursensitieve communicatie en beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Een e-learning van 4 keer 10 minuten
 • Een animatiefilmpje voor uw wachtkamer en eenvoudige patiënteninformatie
 • Inzicht in het antibiotica-voorschrijfgedrag van uzelf of uw praktijk.

Gerandomiseerde studie
De training maakt deel uit van een gerandomiseerde studie. U wordt ingedeeld in een interventie- of controlegroep. De interventiegroep krijgt de training in oktober 2021; de controlegroep krijgt de training in mei 2022.

Meer informatie: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/training-parca/

Doelgroep: Huisartsen

Aanbieder: GGD Rotterdam Rijnmond