Opleiding Infectiepreventie Adviseur

22/04/2022 - 04/11/2022, Nijkerk

Op 22 april 2022 start een nieuwe opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA). De IPA vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie. Tijdens de 5,5 daagse training krijgt de IPA kennis van infectiepreventie en kwaliteitsinstrumenten en worden vaardigheden aangeleerd om deze tools succesvol te hanteren bij verandertrajecten. De IPA kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling.

De cursusdata zijn: 22 april, 20 mei, 17 juni, 9 september, 7 oktober en 4 november 2022.

Het zorgnetwerk ondersteunt het opleiden van IPA’s door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding om de geleerde theorie binnen de eigen instelling in de praktijk te gaan brengen. Ga voor meer informatie naar https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/product/opleiding-en-coaching-infectiepreventie-adviseurs-ipa/

Meer informatie: https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/ipa22

Aanbieder: Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)