Opleiding Contactpersonen Infectiepreventie

03/06/2022, Nijkerk

Op 3 juni 2022 start een nieuwe opleiding tot Contactpersoon Infectiepreventie. Voor de praktische uitvoering en invulling van hygiëne en infectiepreventie in instellingen is het zinvol om een multidisciplinaire groep medewerkers te benoemen en te trainen als Contactpersoon Infectie Preventie (CIP). Het personeel met extra deskundigheid op de werkvloer biedt continue aandacht voor infectiepreventie en vertaalt maatregelen en handelingen op eigen niveau. In de training krijgen CIP extra kennis aangaande microbiologie, overdracht en infectiepreventie, waarna zij als vraagbaak en stimulans op de werkvloer fungeren. Daarnaast kunnen zij de leidinggevenden op de afdeling ondersteunen bij het uitvoeren van audits en implementeren van de richtlijnen / protocollen op het gebied van infectiepreventie.

Tijdens de vierdaagse training wordt een actieve inbreng verwacht van de cursisten. Het leertraject biedt naast de benodigde kennis, praktische huiswerkopdrachten en werkt met vele praktijkvoorbeelden, zodat de cursisten de kennis leren toepassen.

De cursusdata zijn: 3 juni, 1 juli, 2 september, 30 september en 28 oktober 2022

Het zorgnetwerk ondersteunt het opleiden van Contactpersonen Infectiepreventie door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding. Ga voor meer informatie naar https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/product/basisscholing-infectiepreventie/

Meer informatie: https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/cip22

Aanbieder: Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)