Inspiratiebijeenkomst: aan de slag met hygiëne en gedrag (‘s-Hertogenbosch)

06/11/2023 | 1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch

Het belang van hygiënisch werken en infecties voorkomen in de verpleeghuiszorg werd duidelijk tijdens de coronapandemie. Daarna werd duidelijk dat het belangrijk is om de basis goed op orde te houden, ook met minder personeel. Hoe pak je dat aan? Daar gaat deze inspiratiebijeenkomst over.

De verschillende sessies helpen je jouw kennis, competenties en vaardigheden op dit gebied te verbeteren. Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

  • gedragsverandering
  • rol aandachtsvelders
  • rol management en beleid
  • inrichting commissie of werkgroep infectiepreventie
  • infectiepreventie in de toekomst

We inspireren je met goede voorbeelden en praktische hulpmiddelen die je direct kunt toepassen. Daarnaast ontmoet je andere zorgprofessionals en kun je met hen ideeën uitwisselen.

 

Tijd: 09:30 - 13:00

Meer informatie: https://www.zorgvoorbeter.nl/actueel/agenda/inspiratiebijeenkomst-6-november

Doelgroep: Professionals in de verpleegzorg die te maken hebben met infectiepreventie

Aanbieder: De inspiratiebijeenkomsten worden georganiseerd door Verenso, ActiZ, V&VN, VHIG, Waardigheid en trots voor de toekomst, Vilans en het ministerie van VWS.