Eindtoets WAAW-webinar “Antibiotica bij infecties van maag en darmen”

Hartelijk dank voor je deelname aan het webinar “Antibiotica bij infecties van maag en darmen” op dinsdag 21 november 2023.

Je hebt aangegeven in aanmerking te willen komen voor accreditatie via het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het webinar is geaccrediteerd voor 1 punt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de onderstaande eindtoets met goed gevolg afgelegd worden. Deze toets heeft 7 meerkeuzevragen waarvan er minimaal 5 goed beantwoord moeten worden. Mocht dit de eerste keer niet lukken dan zijn er twee herkansingsmogelijkheden. Herlaad daartoe de pagina. Je kunt de toets versturen nadat je voldoende resultaat behaald hebt. Wij sturen daarna je gegevens door aan het ABAN zodat het accreditatiepunt door hen bijgeschreven kan worden. Veel succes!

Naam(Vereist)
Vraag 1: Wat is niet waar betreffende een STEC-infectie?(Vereist)
Vraag 2: Het advies voor empirische therapie voor AID bij een persoon die hierdoor ernstig ziek is waardoor intraveneuze therapie nodig is bestaat uit:(Vereist)
Vraag 3: Wat is waar over antibiotische behandeling van G. lamblia infecties:(Vereist)
Vraag 4: Een nadeel van een PCR-test op het C. difficile toxinegen is:(Vereist)
Vraag 5: C. difficile infecties bij de huisarts komen net zo vaak voor als:(Vereist)
Vraag 6: Van alle C. difficile infecties(Vereist)
Vraag 7: Opvallend bij community-onset C. difficile infecties is dat:(Vereist)