Eindtoets Webinar “Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?”

Hartelijk dank voor je deelname aan het webinar “Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?” op maandag 21 november 2022.

Je hebt aangegeven om in aanmerking te willen komen voor accreditatie via ABAN (artsen), NAPA (physician assistants), VSR (verpleegkundig specialisten), KNMP (openbaar apothekers) of NVZA (ziekenhuisapothekers). Het webinar is geaccrediteerd voor 1 punt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de onderstaande eindtoets met goed gevolg afgelegd worden. Deze toets heeft 7 meerkeuzevragen waarvan er minimaal 5 goed beantwoord moeten worden. Mocht dit de eerste keer niet lukken dan zijn er twee herkansingsmogelijkheden. Herlaad daartoe de pagina. Je kunt de toets versturen nadat je voldoende resultaat behaald hebt. Wij sturen daarna je gegevens door aan ABAN/NAPA/VSR/KNMP/NVZA zodat het accreditatiepunt door hen bijgeschreven kan worden. Veel succes!

Naam(Vereist)
Vraag 1: Wat zijn mogelijke risico’s bij het voorschrijven van het gebruik van breedspectrum antibiotica door een onterecht allergie-label?(Vereist)
Vraag 2: De SWAB-richtlijn adviseert dat als er sprake is van een vermoeden op een ‘ delayed’ type allergische reactie die ernstig is, dan:(Vereist)
Vraag 3: Cefazoline heeft een zijketen gemeen met de volgende betalactam antibiotica:(Vereist)
Vraag 4: In geval van een ernstige ‘immediate’ type reactie <5 jaar geleden op penicilline. Mogen amoxicilline, meropenem en cefazolin gegeven worden?(Vereist)
Vraag 5: Een ziekenhuis doet een ontlabel project. Ze doen een anamnese en corrigeren de allergieregistraties op basis van de SWAB richtlijn antibiotica-allergie. In hoeveel procent van de allergieregistraties kan het middel in de toekomst opnieuw worden gegeven (met of zonder medische supervisie)?(Vereist)
Vraag 6: Hoeveel procent van de eerstelijns allergie labels kon op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst omtrent de allergische reactie direct verwijderd worden?(Vereist)
Vraag 7: Welk van onderstaande barrières ervaren huisartsen ten aanzien van penicilline allergie labels?(Vereist)