Deskundigen Infectiepreventie

Het Regionaal Zorgnetwerk ABR Utrecht ondersteunt verschillende activiteiten op het gebied van infectiepreventie in de langdurige zorg waarbij de ondersteuning van een Deskundige Infectiepreventie benodigd is. Als zorginstellingen zelf geen contract met een vaste DI’er hebben kunnen zij de diensten van één van de volgende personen of bedrijven inhuren.

Naam: Charlotte Michels-Breukers
Woonplaats: Sterksel (NB)
Telefoonnummer: 06-42274225
E-mail: info@careb4.nl
Website: www.careb4.nl

Persoonlijk profiel
Ik ben meer dan 20 jaar met heel veel plezier werkzaam als deskundige infectiepreventie, waarvan ik me de laatste 15 jaar heb gespecialiseerd in de langdurige zorgsector. Ik vind het belangrijk in de woonsetting het evenwicht te vinden tussen het woongenot en de veiligheid van cliënt en medewerker, dat passend is bij de visie van de organisatie. Ik werk aan nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de rol “Infectie Preventie Adviseur” (IPA) en aan verbetering van implementatie van infectiepreventiemaatregelen en gedragsveranderingen, die hierbij noodzakelijk zijn.


Naam: Simone Krooshof
Woonplaats: Zevenaar (GLD)
Telefoonnummer: 06-49842233
E-mail: simonekrooshof@microadvies.nl
Website: www.microadvies.nl

Persoonlijk profiel
Met veel enthousiasme en gedrevenheid ondersteun ik al meer dan 20 jaar diverse organisaties in de zorg op het gebied van infectiepreventie. Mijn speerpunten zijn het begeleiden van zorgorganisaties in het aanbrengen van structuur en duidelijkheid in het infectiepreventiebeleid en het realiseren van een duurzame gedragsverandering die hierbij nodig is. Daarbij streef ik naar een veilige woonomgeving van cliënten, zonder de huiselijkheid uit het oog te verliezen en een veilige werkomgeving voor medewerkers.


Naam: Nicole Kiefte-van Grol
Woonplaats: Doetinchem (GLD)
Telefoonnummer: 06-23591872
E-mail: kiefte@infectiepreventiekiefte.nl
Website: www.infectiepreventiekiefte.nl

Persoonlijk profiel
Ik ben deskundige infectiepreventie met ervaring binnen het ziekenhuis én de publieke gezondheidszorg. Ik heb een verpleegkundige achtergrond. Daardoor weet ik wat er op de werkvloer speelt en waar de prioriteiten liggen. Dat helpt mij om de verbinding te maken tussen de regels en de praktijk. Ik ben een creatieve verbinder met een aanstekelijk enthousiasme. Door open en eerlijke communicatie en het stellen van de juiste vragen ben ik in staat om uw organisatie verder op weg te helpen met het infectiepreventiebeleid.


Naam: Tineke Emans
Woonplaats: Tiel (GLD)
Telefoonnummer: 06-51050228
E-mail: tineke@hygieneconsultancy.nl
Website:

Persoonlijk profiel
Ik ben een enthousiast en ervaren deskundige infectiepreventie en als zelfstandige werkzaam voor diverse (zorg)instellingen. Ik hou ervan om te werken in diverse velden en om daar kennis te brengen over hygiëne en infectiepreventie als denker en als doener. Het is goed dat het ministerie van VWS nog steeds waarde ziet en toekent aan het tegengaan van antibioticaresistentie en zie het als een mooie toevoeging wanneer ik daar ook door middel van de ABR Zorgnetwerken mijn bijdrage in kan leveren.


Ook Deskundigen Infectiepreventie verbonden aan de volgende bedrijven voldoen aan de gestelde criteria en kunnen ingeschakeld worden.

Bedrijf: Unic Medical Services BV
Locatie: Nieuwegein (UT)
Telefoonnummer: 030-6301328
E-mail: info@infectiepreventie.nl
Website: www.infectiepreventie.nl

Bedrijfsprofiel
Unic Medical Services bv is een professionele organisatie met uitgebreide kennis op het gebied van infectiepreventie. Unic ondersteunt zorginstellingen bij hun hygiëne en infectiepreventiebeleid.


Bedrijf: Tensen & Nolte Infectiepreventie
Locatie: Nieuwe Niedorp (NH)
Telefoonnummer: 06-53233703
E-mail: info@tensennolte.nl
Website: www.tensennolte.nl

Bedrijfsprofiel
Tensen & Nolte Infectiepreventie verzorgt sinds 2006 infectiepreventie op maat. Wij vinden dat kennis en ervaring in infectiepreventie voor alle zorgorganisaties beschikbaar moet zijn. Wij werken niet regio gebonden, maar bij klanten door heel Nederland. Onze deskundigen houden zich bezig met alle aspecten van infectiepreventie en zijn allround inzetbaar. Denk daarbij aan opstellen van beleid, adviseren bij vragen of ontwikkelingen, meekijken op de werkvloer, instructie geven en outbreakmanagement. Wij hebben jarenlange ervaring, die we graag delen met onze klanten. Dat is voor de klant efficiënt en voor ons vanzelfsprekend.