Communicatieplan

Communicatie binnen het RZN ABR Utrecht

Met elkaar vormen we het zorgnetwerk in onze regio, dat we opbouwen en verder vormgeven. Gezamenlijk werken we aan de elf taken die we van het ministerie van VWS hebben gekregen. Wij bepalen samen welke maatregelen in de regio belangrijk zijn door elkaar te ontmoeten, afspraken te maken en gegevens over het voorkomen van BRMO en (zorg)infecties te bespreken.

“Samen werken aan de bestrijding en het voorkomen van antibioticaresistentie” zo luidt onze kernboodschap. Samen werken en samenwerken is alleen mogelijk door samen te communiceren.

Communicatie is maatwerk

Het RZN ABR Utrecht streeft een onderlinge samenwerking na van een groep die – ieder met zijn eigen doelstellingen, prioriteiten én belangen – nog niet gewend is op een regelmatige en intensieve manier samen te werken voor een dergelijk ambitieus doel. Daarbij komt dat voor de één een samenwerking op ABR heel logisch is en voordelen biedt, het voor de ander stukken minder logisch en urgent voelt.

Dit betekent dat er in de communicatie maatwerk geleverd moet worden: Wat betekent de gezamenlijke aanpak van ABR precies voor de werkpraktijk in zorginstellingen en zorgfuncties? Oog hebben voor ieders functie, perspectief en belangen is belangrijk om te kunnen verbinden, stimuleren en borgen. Dit zo concreet mogelijk inzichtelijk maken per basistaak.

Dat wat ons verbindt

Er is een hele duidelijke verbindende factor en dat is de wens om elke dag persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg te bieden. Daarnaast is het inzetten van ieders persoonlijke achterban en voortborduren op bestaande goed werkende samenwerkingsbestanden een bewezen effectieve manier om beweging te creëren in de zorg.

Onze communicatiedoelstellingen

  • Alle relevante partijen weten waarom het belangrijk is nu de handen ineen te slaan voor een preventieve aanpak van ABR (kennis),
  • Ze zijn bereid om op strategisch, tactisch en operationeel niveau samen te werken in de preventieve aanpak van ABR (houding) en bewijzen in hun dagelijkse werk dat zij de gezamenlijke preventieve aanpak van ABR ondersteunen (gedrag).
  • Elke relevante partij heeft één vast contactpersoon benoemd via wie de communicatie verloopt en die de samenwerking aan en binnen RZN ABR Utrecht coördineert.

Netwerk van contactpersonen

We kiezen voor een strategie door het opbouwen van een netwerk van contactpersonen voor het gericht verbinden met (medische) professionals vanuit een gedeeld belang en met gebruikmaking van hun netwerk. De contactpersonen kunnen hun collega’s (medische professionals) meekrijgen in de aanpak en ze stimuleren naar bijeenkomsten te komen of aan werkgroepen deel te nemen.

Door goede onderlinge communicatie kunnen we samen werken aan de bestrijding en het voorkomen van antibioticaresistentie.

Voor meer informatie leest u het Concept communicatieplan.

Blijf op de hoogte