Versterken netwerk

Het RZN breidt het netwerk komende jaren uit met nieuwe partners (o.m. gehandicaptenzorg en thuiszorg) en zorgt dat partners in het netwerk elkaar snel en makkelijk kunnen vinden om advies te vragen, kennis te delen en samen te werken. Organisaties en instellingen in de care en cure hebben in het netwerk zichtbare contactpersonen. Ook huisartsen en thuiszorg beschikken over voor hen persoonlijke aanspreekpunten. Samen met de contactpersonen zorgen zij dat netwerkactiviteiten aansluiten op de behoefte en haalbaar zijn.
Het netwerk versterkt bestaande samenwerkingsverbanden en gaat nadrukkelijk uit van afgesproken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partners op het terrein van infectiepreventie en antibioticagebruik. Vooral de GGDrU, artsen-microbioloog en infectiologen zijn een vanzelfsprekende vraagbaak voor andere professionals in de regio bij problemen met dragerschap en bij uitbraken.
De huisartsen kunnen een geaccrediteerde jaarlijkse antibioticacursus volgen die hen in staat stelt om hun kennis over ABR, infectiepreventie en BRMO te verbeteren.
De regio beschikt over een risicoanalyse. De zorgkaart wordt voor 80% landelijk geregeld. Partners zijn betrokken bij het up-to-date houden van de risicoanalyse. Jaarlijks bespreekt het netwerk met partners de voortgang van de activiteiten, ook in het licht van de risicoanalyse. De subsidieaanvraag wordt op basis van die bevindingen bijgesteld en de analyse dient als basis voor de subsidieaanvraag voor de volgende periode.
RCT, Stuurgroep en werkgroepen beschikken over een digitale samenwerkingsomgeving en relatiebeheer is gedigitaliseerd.

Het RZN breidt het netwerk komende jaren uit met nieuwe partners en zorgt dat partners in het netwerk elkaar snel en makkelijk kunnen vinden om advies te vragen, kennis te delen en samen te werken. Organisaties en instellingen hebben in het netwerk zichtbare contactpersonen en persoonlijke aanspreekpunten. Samen met de contactpersonen zorgen zij dat netwerkactiviteiten aansluiten op de behoefte en haalbaar zijn.

Het netwerk versterkt bestaande samenwerkingsverbanden en gaat nadrukkelijk uit van afgesproken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partners op het terrein van infectiepreventie en antibioticagebruik. Vooral de GGDrU, artsen-microbioloog en infectiologen zijn een vanzelfsprekende vraagbaak voor andere professionals in de regio bij problemen met dragerschap en bij uitbraken. De huisartsen kunnen een geaccrediteerde jaarlijkse antibioticacursus volgen die hen in staat stelt om hun kennis over ABR, infectiepreventie en BRMO te verbeteren.

De regio beschikt over een risicoanalyse. De zorgkaart wordt voor 80% landelijk geregeld. Partners zijn betrokken bij het up-to-date houden van de risicoanalyse. Jaarlijks bespreekt het netwerk met partners de voortgang van de activiteiten, ook in het licht van de risicoanalyse.


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte