Regionaal risicoprofiel en beheersplan

We brengen in onze regio de risico’s in kaart op het gebied van ABR, zodat we kunnen bepalen welke maatregelen en welk beleid voor onze regio belangrijk zijn.

Een van de taken van het RZN ABR Utrecht is het opstellen van een risicoprofiel ABR en een beheersplan voor de regio. Het Risicoprofiel RZN ABR zal meer inzicht geven in de verschillende risico’s op het ontstaan van ABR en de verspreiding van BRMO in de regio. Het is een hulpmiddel om prioriteiten te stellen voor beleid en maatregelen om risico’s op het gebied van ABR te beheersen. Daarnaast is het een middel om organisaties, bestuurders en professionals in het zorgnetwerk bij elkaar te brengen en te informeren.

Het opstellen van het risicoprofiel is een interactief proces. De werkgroep Risicoprofiel van het RZN ABR Utrecht, onder leiding van Leonie Jansen, werkt aan:

  • Een zorgkaart die zal bestaan uit een overzicht van zorginstellingen, organisaties en zorgverleners die te maken hebben met ABR en hun onderlinge samenwerkingsverbanden.
  • Het risicoprofiel dat naast algemene demografische kenmerken, specifieke risicofactoren beschrijft en inzicht verschaft in de huidige problematiek rond ABR.

Wil je een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Mail dan naar rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl onder vermelding van ‘risicoprofiel’.


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte