Prevalentiemetingen

We werken met onze verpleeghuizen mee aan de uitvoering van een landelijk onderzoek om inzicht te krijgen in het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen.

Puntprevalentie onderzoek resistente bacteriën in verpleeghuizen (PPO)

In 2018 is landelijk gestart met een onderzoek om inzicht te krijgen in het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen. Dit zogenaamde Punt Prevalentie Onderzoek (PPO)  wordt gecoördineerd door het RIVM. In de regio Utrecht ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij het RZN ABR Utrecht.

Wat houdt het PPO in?

Over het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen is weinig bekend, daarom wordt in opdracht van het VWS in 300 verpleeghuizen, 30 in ieder regionaal zorgnetwerk,  onderzocht hoeveel cliënten drager zijn van resistente darmbacteriën. Het gaat hier om een steekproef, dat wil zeggen dat de aanwezigheid van deze bacteriën bij 40 cliënten per verpleeghuis wordt bepaald. Met deze informatie kan antibioticaresistentie in de langdurige zorg gerichter worden aangepakt.

 Wie kunnen mee doen?

Elk verpleeghuis waar minimaal 30 cliënten verblijven die onder de verantwoordelijkheid vallen van een specialist ouderengeneeskunde, komt in aanmerking voor deelname.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Emma Rademaker, de PPO-coördinator van het RZN ABR Utrecht, helpt de deelnemende verpleeghuizen bij het uitvoeren van het onderzoek. De cliënten krijgen informatie en tekenen een toestemmingsverklaring. Op 1 tot 3 opvolgende dagen wordt bij de 40 cliënten een peri-anale swab afgenomen. De resultaten krijgt de behandelend specialist ouderengeneeskunde terug van het microbiologisch laboratorium. Indien eventueel een hoger dan verwachte prevalentie van de resistente darmbacteriën wordt gevonden kan het RZN ondersteunen bij de bestrijding hiervan.

Wij zoeken nog deelnemers!

Inmiddels hebben al acht organisaties uit Utrecht zich aangemeld en is het PPO al gestart in twee organisaties. Zij benadrukken allemaal mee te willen doen, omdat ze het onderzoek van groot maatschappelijk belang vinden. Wij hopen dat meer organisaties hier hetzelfde over denken. Wij zijn nog hard op zoek naar deelnemers!

 U kunt zich aanmelden voor het PPO via onderstaande contactgegevens. Wilt u meer informatie over het PPO? Dat kunt u vinden op de website van het RIVM.

Contactgegevens:
Drs. E. Rademaker – PPO-coördinator
Ppo-utrecht@umcutrecht.nl
E.rademaker-2@umcutrecht.nl
T: 088 75 69 242

 

Zie ook de pagina: Financiële compensatie bij uitbraak


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte