BRMO: verspreiding en vóórkomen

We informeren elkaar over het voorkomen van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) om verspreiding ervan zo effectief mogelijk aan te kunnen pakken.

Blijf op de hoogte