Antibiotic Stewardship

We ondersteunen antibiotic stewardship in de regio.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke opdracht de Regionale Zorgnetwerken ABR hebben op het terrein van Antibiotic Stewardship.

Huisartsen en een ziekenhuis in onze regio hebben mee gedaan met een landelijke pilot studie van het RIVM/CIb. Op 27 juni 2018 bracht het RIVM het evaluatierapport uit van de pilots “Juist Gebruik Antibiotica”. Dit rapport beschrijft de aanleiding, doelstelling, werkwijze en uitkomsten van de pilots die in de periode van maart 2017 tot juni 2018 zijn uitgevoerd. Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Ministerie van VWS in het kader van het programma Aanpak Antibioticaresistentie.

Wij willen samen met het regionale zorgnetwerk GAIN de pilotstudie, gericht op het bevorderen van antibiotic stewardship in de eerste lijn, uitbreiden naar meer huisartsen in de regio’s. Daarvoor is een aanvraag gedaan bij het Ministerie van VWS.  Lees meer


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte