Webinar “CPE, wat moet je ermee?” – Eindtoets voor ABAN accreditatie

Hartelijk dank voor je deelname aan het webinar “CPE, wat moet je ermee?” op dinsdag 18 oktober 2022.

Je hebt aangegeven om in aanmerking te willen komen voor accreditatie via het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het webinar is geaccrediteerd voor 1 punt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de onderstaande eindtoets met goed gevolg afgelegd worden. Deze toets heeft 7 meerkeuzevragen waarvan er minimaal 5 goed beantwoord moeten worden. Mocht dit de eerste keer niet lukken dan zijn er twee herkansingsmogelijkheden. Herlaad daartoe de pagina. Je kunt de toets versturen nadat je voldoende resultaat behaald hebt. Wij sturen daarna je gegevens door aan het ABAN zodat het accreditatiepunt door hen bijgeschreven kan worden. Veel succes!

Naam(Vereist)
Vraag 1: Welk antibioticum kan gebruikt worden om een infectie met een carbapenemase producerende Enterobacterales (CPE) te behandelen?(Vereist)
Vraag 2: Wat is de belangrijkste transmissieroute voor de verspreiding van CPE?(Vereist)
Vraag 3: Er is een hoog risico op dragerschap van CPE als een patiënt terugkomt na recente hospitalisatie in:(Vereist)
Vraag 4: Welk materiaal dient afgenomen te worden om diagnostiek naar CPE in te zetten?(Vereist)
Vraag 5: Welke van de onderstaande adviezen geldt bij een patiënt met bevestigde CPE in de extramurale setting?(Vereist)
Vraag 6: CPE is meldingsplichtig bij:(Vereist)
Vraag 7: De meest voorkomende risicofactor voor een CPE infectie in Nederland is:(Vereist)