Aanbod

Wil jij of jouw organisatie aan de slag met infectiepreventie en het tegengaan van antibioticaresistentie? Op deze pagina vind je een overzicht van interessante tools, subsidiemogelijkheden, richtlijnen en andere producten om je hierbij te helpen. Deze zijn afkomstig uit ons eigen zorgnetwerk, maar komen soms ook uit andere organisaties. Doe er je voordeel mee!

Stimuleringsfonds voor antibioticaresistentie

Wil jouw zorgorganisatie het beleid of de uitvoering van infectiepreventie en antibioticaresistentie optimaliseren? En zit jouw zorgorganisatie in de provincie Utrecht? Dan is dit Stimuleringsfonds van het regionaal zorgnetwerk ABR Utrecht mogelijk interessant.

Meer informatie

Tegemoetkoming kosten opleiding tweede Infectie Preventie Adviseur (IPA)

De Infectie Preventie Adviseur (IPA) vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie. Een belangrijke functie dus! Daarom heeft ons zorgnetwerk subsidie ontvangen om organisaties te stimuleren om IPA’s op te leiden.

Meer informatie

Training over hygiëne en infectiepreventie voor professionals in de langdurige zorg (bron: ZVIP)

Online training en educatie, ontwikkeld door Zorg voor Infectiepreventie (ZVIP).

Meer informatie

Landelijke Transmurale Werkafspraken

De negen Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR) in Nederland, hebben een landelijk document opgesteld: Landelijke Transmurale Werkafspraken Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Met deze werkafspraken zorg je als medewerker voor een goede en complete overdracht als je de stappen voor jouw scenario doorloopt.

Meer informatie

Hulpmiddelen om hygiënisch te werken in de gehandicaptenzorg (bron: Vilans)

In de gehandicaptensector wordt veel aandacht besteed aan hygiënisch werken. Logisch: zeker als je met kwetsbare mensen werkt, wil je infecties zoveel mogelijk voorkomen. Hygiënisch werken en infectiepreventie zijn daarnaast heel belangrijk om antibioticaresistentie te voorkomen.

Meer informatie