Aanbieders scholing

Het Regionaal Zorgnetwerk ABR Utrecht stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers. Meer kennis hierover op de werkvloer leidt tot betere naleving van infectiepreventiemaatregelen en tot betere zorg voor cliënten. We ondersteunen organisaties door middel van een bijdrage in de kosten van een bestaande basisopleiding infectiepreventie of van een maatwerk in-company training. De volgende instituten verzorgen trainingen.

Training: Basistraining infectiepreventie
Instituut: Abena
Locatie: Boxmeer (NB)
Telefoonnummer: 0485-343444
E-mail: info@abena.nl
Website: https://zorg.abena.nl/infectiepreventie/infectiepreventietraining/

Beschrijving
Infectiepreventie. Waarom is dit nu zo belangrijk? En wat kun jij doen om de overdracht van infecties tot een minimum te beperken? Tijdens de praktische basistraining infectiepreventie van Abena leer je alle ins en outs over de verspreiding van infecties en over infectiepreventie in de praktijk. Een laagdrempelige en interactieve training geschikt voor iedereen die in de zorg werkt.

Tijdens de in-company training leer je alles over het nut van infectiepreventie, de overdracht van ziekteverwekkers en hoe je jezelf en cliënten kunt beschermen. Ook worden er concrete praktijkvoorbeelden besproken. Zodat je niet alleen bewust bent van wat jij als zorgverlener of facilitair professional kan doen om een uitbraak te voorkomen, maar zodat je ook inzicht krijgt in hoe je infectiepreventie in het dagelijks handelen kunt toepassen. We stellen het huidige kennisniveau op de proef middels een quiz en je gaat met collega’s in gesprek over hoe je elkaar kunt helpen infectiepreventiemaatregelen na te leven. De infectiepreventie basistraining is een laagdrempelige training met als doel kennis over infectiepreventie te delen en door te vertalen naar de praktijk.

Meer weten of inschrijven voor deze basistraining infectiepreventie? Kijk op https://zorg.abena.nl/infectiepreventie/infectiepreventietraining/.


Training: Hygiëne Kwaliteitsmedewerker Assistent deskundige infectiepreventie
Instituut: Fontys
Locatie: Eindhoven (NB)
Telefoonnummer: 08850 77311
E-mail: tnwcursussen@fontys.nl
Website: https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Hygiene-Kwaliteitsmedewerker-Assistent-deskundige-infectiepreventie.htm

Beschrijving
Gezien de huidige omstandigheden is er meer dan ooit aandacht voor hygiëne binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Al jaren verzorgt Fontys de cursus Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM), waarin veel aandacht besteed wordt aan die onderwerpen die op dit moment zeer actueel zijn. De inhoud van de lessen is geactualiseerd en in de lessen zal zeker aandacht besteed worden aan de perikelen en ervaringen van een deskundige infectiepreventie in deze Coronatijd.

Zoals u dagelijks zelf ervaart, is in het kader van de toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in ziekenhuizen en overige zorginstellingen de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie sterk toegenomen.

In een aantal ziekenhuizen wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling van systemen om de kwaliteit van hygiëne te kunnen toetsen, verbeteren en beheersen. Met het oog hierop is er een gestructureerd en doelmatig hygiëne kwaliteitsbeleid nodig dat wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Deskundige Infectiepreventie. De Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) heeft een belangrijke rol bij de implementatie van dit beleid binnen de diverse afdelingen van een zorginstelling.

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met de cursusleider, mevr. Marlies Dams (telefoon 06-24914038 of m.dams@fontys.nl).


Training: Contactpersonen Infectie Preventie
Instituut: Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)
Locatie: Nijkerk
Telefoonnummer: 030-6301348
E-mail: info@infectiepreventieopleidingen.nl
Website: https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/cip21b

Beschrijving
Leer van elkaar en met vakmensen, hoe u infectiepreventie in uw werk succesvol kunt integreren! In samenwerking met ActiZ biedt STIP een thematisch leernetwerk infectiepreventie voor kwetsbare ouderen aan. Doel is om zorginstellingen en dus de Actiz leden, te helpen om infectiepreventie op de werkvloer te verbeteren door inzicht, kennis en praktische handvatten. Veilig wonen en werken in de zorg is onlosmakelijk verbonden met hygiëne en infectiepreventie: bewustwording dat alle zorgmomenten en andere contacten met de omgeving van cliënten kunnen bijdragen aan overdracht van micro-organismen en dus mogelijk overdracht van infecties blijkt een punt van aandacht.

Voor de praktische uitvoering en invulling van hygiëne en infectiepreventie in instellingen is het zinvol om een multidisciplinaire groep medewerkers te benoemen en te trainen als Contactpersoon Infectie Preventie (CIP). Het personeel met extra deskundigheid op de werkvloer biedt meer continue aandacht (Plus taak) voor infectiepreventie en vertaalt maatregelen en handelingen op eigen niveau. In de training krijgen CIP extra kennis aangaande microbiologie, overdracht en infectiepreventie, waarna zij als vraagbaak en stimulans op de werkvloer fungeren. Daarnaast kunnen zij de leidinggevenden op de afdeling ondersteunen bij het uitvoeren van audits en implementeren van de richtlijnen / protocollen op het gebied van infectiepreventie.

De CIP-training kan tevens bij u op locatie in-company gegeven worden. Voor meer informatie mail info@infectiepreventieopleidingen.nl.


Instituten die opleidingen infectiepreventie verzorgen en graag opgenomen worden in onze pool van aanbieders scholing kunnen contact opnemen met ons netwerk via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.