Skip to content
Handen
Antibiotica
handen-wassen
Kaartje-regio-Utrecht-in-NL

Regionaal Zorgnetwerk An­tibioticaresis­tentie Utrecht

Welkom bij het Regionaal Zorgnetwerk antibioticaresistentie Utrecht

Antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd, toenemend probleem wat grote gevolgen kan hebben voor de Volksgezondheid. Resistentie is een van de belangrijkste bedreigingen van de Volksgezondheid. Antibiotica is nodig om schade en sterfte te voorkomen door infecties en resistente bacteriën. Daarom heeft de Minister van Volksgezondheid een landelijk actieplan antibioticaresistentie geïnitieerd. Voor de uitvoering is het Regionaal Zorgnetwerk (RZN) in 2017 opgericht om regionaal antibioticaresistentie te voorkomen en bestrijden. Ons doel is om samen met andere zorginstellingen antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Helpt u mee?

Onze activiteiten

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Infectiepreventie

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn.

Antibiotic Stewardship

Het gaat om juist gebruik van antibiotica met een passende microbiologische diagnostiek met een tijdige en juiste behandeling van infectie en evaluaties.

Versterken netwerk

Het RZN breidt het netwerk komende jaren uit met nieuwe partners (o.m. gehandicaptenzorg en thuiszorg) en zorgt dat partners in het netwerk elkaar snel en makkelijk kunnen vinden om advies te vragen, kennis te delen en samen te werken.

Surveillance

Het thema surveillance bestaat uit:

1. Regionaal signaleringsoverleg antimicrobiële resistentie.
2. Betere detectie van resistentie verspreiding.
3. Semi-automatische surveillance zorginfecties.

DV_microscoop
Handen
Antibiotica
handen-wassen
Oudere-patiënt-in-zorginstelling
petrischaal-onderzoek-kweek-infectieziekten-lab-handen-origineel